Kancelaria Radcy Prawnego

Magdalena Rosik-Bera

+48 505 055 179   kancelaria@rosik-bera.pl

O mnie

Magdalena Rosik-Bera

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studia prawnicze zakończyłam obroną pracy magisterskiej, przygotowanej w Katedrze Postępowania Cywilnego pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Erecińskiego, pt. „Wykorzystanie dowodów przyrodniczych w postępowaniu cywilnym”. Swoją wiedzę poszerzałam w trakcie studiów podyplomowych z zakresu prawa własności intelektualnej. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej zostałam wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w kancelarii prawnej, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii.

Prawo
Administracyjne

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę - usługi doradcze, sporządzanie pism procesowych oraz reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym we wszelkich sprawach z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, ochrony przyrody i własności przemysłowej.

Prawo
Cywilne

Kancelaria świadczy usługi doradcze z zakresu cywilnego prawa małżeńskiego oraz stosunków między rodzicami a dziećmi. Zakres usług Kancelarii obejmuje sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, a także doradztwo w sprawach spadkowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Prawo
Kanoniczne

W zakresie usług Kancelarii mieści się doradztwo w dziedzinie prawa kanonicznego. Kancelaria zajmuje się sporządzaniem pism procesowych, w szczególności skargi powodowej, w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego.

Cennik

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i wymaganego nakładu pracy.  Kancelaria stosuje system wynagradzania ryczałtowego lub godzinowego.

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje jednorazową opłatę za wykonanie zleconej usługi, np. przygotowanie pisma procesowego, projektu umowy lub prowadzenie sprawy w danej instancji. Zawierana z klientem umowa określa z góry zakres czynności kancelarii objętych wynagrodzeniem ryczałtowym. Wysokość wynagrodzenia jest niezależna od czasu trwania zlecenia i zależy od koniecznego nakładu pracy w konkretnej sprawie.

Wynagrodzenie godzinowe uzależnione jest od ilości godzin potrzebnych na opracowanie przedstawionego przez klienta zagadnienia. Klient otrzymuje szczegółowy wykaz czynności wykonanych w tym celu przez Kancelarię.

Kontakt

Proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy w celu umówienia spotkania.

Adres

ul. Racławicka 2 lok. 23b
42-200 Częstochowa

(wejście przy restauracji Tori, 2. piętro)

Telefon

+48 505 055 179